Крепостта Мисионис

Крепостта Мисионис се намира в местността Парка, на 7 км.югозападно от гр.Търговище и на 1,6 км. от първокласен път I – 4 София – Варна, в северния участък на прохода „Дервент”, върху възвишение на Преславска Стара планина. Заема оградена с крепостна стена площ от над 120 дка. Цялостната застроена площ на града възлиза на повече от 700 дка., включващи планинския рид и поречието на р.Врана. През годините, от началото на археологическото проучване през 1962г. до днес , са разкрити ранновизантийските крепостни стени,три кули, три базилики, Водохранилище, стопански и жилищни сгради от V-VI в., част от неукрепено раннобългарско селище /IX-Xв./, две кули, портата на средновековната крепост, Църква № 1, караулни помещения и 10 сгради от XII-XIV век.

От 2014г. започна проучването на Източния квартал намиращ се между ранновизантийската и средновековна порта и ново консервираната Базилика № 3.

През 2015г. започна проучване на сгради в северния квартал на Мисионис, по поречието на река Врана – парцел 66, в местността Боаза, северно от пътя София – Варна. През последните години започна планомерното проучване на пространството вътре в Ранновизантийската крепост, северно и южно от трасето на централната улица. Проучени са сгради северно от Базилика №2, както и такива южно от караулното помещение на крепостта.

През 2018 – 2019г. бяха проучени Хореум /зърнохранилище/ и значителна част от крепостната стена.

Проведените археологически разкопки показват наличието на цветущ византийски градски център, последвано от развитието на раннобългарско селище/IX-Xв./, тясно свързано с културата и икономиката на намиращата се в непосредствена близост българска столица Велики Преслав. През XIII и XIV в.тук се развива голям търговски център с ключова роля в отбраната и икономиката на Второто българско царство.

Откритата при археологическото проучване през 2020г. сграда, можем да определим като жилищен комплекс – резиденция, принадлежала на висшето духовенство на Мисионис и част от епископски комплекс включващ и Базилика № 2. Подобна сграда като план, се открива за първи път в България. Тя, както и откритите археологически материали, имат висока научна и експозиционна стойност.

Понастоящем обектът е в основата, както на дългосрочни научни  и образователни програми на Регионален исторически музей – Търговище, така и приоритет в стратегията за развитие на туризма в Община Търговище.

Източник: bulgariatravel.org
Снимки: GoTargo.com, haiduk-tourist
Site.contact_send_successОще за Региона

Язовир ОВЧАРОВО

Овчаровският язовир, се нам...

Раннонеолитно селище ОВЧАРОВО – ГОРАТА

Това е единственото изця...

Природна забележителност „Водопада”

Водопа...

Email

Маркетинг и продажби:

Хотел и резервации:

Маркетинг и продажби

+359 898 765 645

Адрес

ул. Аврам Топалов 6, с. Овчарово, обл. Търговищe

Хотел и резервации

+359 898 765 652

© 2023 ovcharovo.wine